КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Послуги

Психіатрична допомога (2)
Соціальни послуги (4)
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій (1)
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах (1)
Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя (2)
Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи (1)
Стоматологічна допомога дорослим та дітям (1)
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям (1)

Лiкарi

14 Лiкарiв

Новини

 • /local/templates/itmed-landing/i/file-photo.jpg
  06 Квітня 2022 14:32
  «Дайджест змін в охороні здоров’я» — збірник матеріалів, який буде корисним медичним працівникам та іншим фахівцям сфери охорони здоров’я. «Здорова Україна» — інформаційна стіннівка для пацієнтів
 • /upload/resize_cache/iblock/e2c/inpi0viofw153or6engjmiylg313dqae/137_137_2/daydzhestzminvokhoronizdorovyasichen2022.jpeg
  01 Лютого 2022 15:58
  «Дайджест змін в охороні здоров’я» — збірник матеріалів, який будекорисним медичним працівникам та іншим фахівцям сфери охорони здоров’я.«Здорова Україна» — інформаційна стіннівка для пацієнтів.
 • /upload/resize_cache/iblock/676/38sepd2yrym179x08vf68m5cyf247rvg/137_137_2/sotsialnareklama1639564967.webp
  15 Грудня 2021 12:42
  Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державноїадміністрації) розробив відеоролик «Захищати місто може кожен.Долучайся!» та плакат «Територіальна оборона Києва. Захищати місто можекожен» щодо залучення громадян на службу в резерві до територіальноїоборони міста Києва

Статті

Про нас

КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»

Адреса: вул. Кирилівська,103, м. Київ, 04080,

тел. (044) 463-74-82, тел./факс (044) 503-86-96

E-mail: [email protected], [email protected],

код ЄДРПОУ 01994072

Офіційний сайт закладу https://psychiatry-kyiv.itmed.org/

Основне завдання закладу – надання висококваліфікованої стаціонарної психіатричної допомоги населенню.

Крім того, КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ» внесено до Реєстру надавачів соціальних послуг Міністерства соціальної політики України. Номер запису 2766;  Індетифікатор запису в реєстрі 120202770.

https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html

Закладом можуть надаватись наступні види соціальних послуг:

Стаціонарний догляд за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності 

(відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 29.02.2016  № 198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-16#Text);

Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними розладами 

(відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 17.12.2018 № «Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-19#Text);

Соціальна адаптація 

(відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15#Text);

Денний догляд 

(відповідно до Наказу Мінсоцполітики від 30.07.2013  № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13#Text). 

Потужність лікарні становить: 1125 ліжок.

Штатна чисельність працівників станом на 01.06.2022 в КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" складає – 1354,75  штатних одиниць, фізичних осіб - 1272 чоловік. З них 175 лікарів (в тому числі 112 лікарів-психіатрів), 25 практичних психологи, 363 фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, 538 працівників молодшого медичного персоналу. В закладі працює 1 доктор наук, 13 кандидатів медичних наук, 4 кандидати психологічних наук, а також 3 лікаря має почесне звання "Заслужений лікар України"

 22.02.2022 року відповідно до рішення Київської міської ради №567/608 від 08.04.2021 року "Про реорганізацію закладів психіатричної допомоги, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва" реорганізовані шляхом приєднання до КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ":

- Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська психоневрологічна лікарня № 3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

- Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський психоневрологічний диспансер №3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

- Київський міський центр судово-психіатричної експертизи.

Структура лікарні включає: медичну частину, консультативно-діагностичну поліклініку, апарат управління, господарську частину.

В складі лікарні функціонують 32  різнопрофільних відділень. Працюють  7 відділень для лікування гострих психотичних станів, 2 терапевтичних відділення для лікування пацієнтів з психічними розладами, відділення для лікування епілепсії, стаціонарне відділення для учасників та інвалідів війни, 2 стаціонарних відділення для дітей та підлітків, відділення інтенсивної терапії, психіатричне відділення комплексної терапії резистентних форм хімічної залежності.

В лікарні працює міська консультативно-діагностична поліклініка, яка надає комплексну амбулаторну допомогу з приводу соматичних  та психіатричних розладів населенню м. Києва та пацієнтам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в нашому закладі.

В поліклініці працюють клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії, кабінет функціональної діагностики з досліденням функцій вищої нервової діяльності (ЕЕГ,РЕГ) та електрокардіографії (ЕКГ), рентгенодіагностичне відділення оснащене сучасними комп'ютерним та магнито-резонансним томографами, цифровим флюорографом, кабінет  ультразвукової діагностики (УЗД). Проводиться амбулаторний консультативний прийом фаховими спеціалістами: стоматологом, отолорингологом, офтальмологом, кардіологом, невропатологом, дерматовенерологом, фтизіатром, хірургом, терапевтом, психіатром, психотерапевтом, практичним психологом.

 Для вирішення медико–соціальних питань пацієнтів проводиться:

 • направлення на медико-соціальну комісію для вирішення питань працездатності хворих з метою їх соціального захисту;
 • переведення хворих лікарні за наявності показань в психоневрологічні будинки-інтернати для покращання умов їхнього перебування, догляду та медико-соціальної допомоги;
 • впровадження в лікарні сучасних підходів медико-соціальної реабілітації, заснованого на засадах мультидисциплінарних бригад, що складаються з лікаря-психіатра, психотерапевта, психолога, медичної сестри з соціальної допомоги,інструктора з трудотерапії, медичної сестри;
 • впровадження окремих програм медико-соціальної реабілітації хворих на ендогенну патологію, залежність від психоактивннх речовин та органічне ураження нервової системи з урахуванням специфіки кожного виду нозології та використанням сучасних підходів до лікування та реабілітації;
 • забезпечення наступності в лікуванні та реабілітації з амбулаторними закладами - психоневрологічними диспансерами;
 • залучення до заходів медико-соціальної реабілітації хворих в творчих майстернях;
 • проведення в лікарні освітницьких та реабілітаційних програм для родичів хворих, тематичних лекцій, семінарів для покращення обізнаності родичів пацієнтів про особливості перебігу окремих психічних розладів та пристосування до них реабілітаційного процесу в домашніх умовах;
 • проведення психотерапевтами лікарні психодинамічно орієнтованих відкритих груп пацієнтів різних відділень.

У лікарні працює відділ правого забезпеяення по наданню юридичної допомоги в розв'язання правових питань пацієнтів, допомоги в відновленні втрачених хворими документів, в поверненні незаконно відчуженого житла хворих та інше.

Лікарня також тісно співпрацює з громадськими організаціями по підтримці людей з психічними розладами, асоціацією психіатрів України,  Київським регіональним науково – практичним товариством психіатрів, наркологів та медичних психологів.

Заклад плідно співпрацює з науковими установами м. Києва та України. На підставі укладених угод з ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», кафедрами психіатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика,  Національного медичного університету імені О.О.Богомольця співробітники цих установ проводять консультації, консиліуми у закріплених за ними клінічних відділеннях, беруть участь у науково-практичних конференціях.

Лікарня розташована на ділянці розміром 17,2 га, з них 1,7 га займає Кирилівська Церква, що належить до заповідника Софія Київська. Заклад нараховує 23 споруди, серед яких 7 збудовані в позаминулому столітті, 3 - на початку минулого століття.


закупки прозоро
Платні послуги
Міська консультативно-діагностична поліклініка

Міська консультативно-діагностична поліклініка призначена для забезпечення фізичного здоров’я хворих на психічні розлади в м. Києві і об’єднує різних спеціалістів соматичного профілю.

Структура поліклініки включає: рентгенодіагностичне відділення, клініко-діагностичну лібораторії, бактеріологічну лабораторію, а також кабінети: терапевтичний, хірургічний, гінекологічний, офтальмологічний, кардіологічний, отоларингологічний, фтизіатричний, дерматологічний, стоматологічний кабінет.

В поліклініці працюють кваліфіковані лікарі різних профілей, які мають досвід роботи з психічно хворими.

Використовуються сучасні високоефективні методи діагностики: рентгенологічний, магнітнорезонансної томографії, комп’ютерної томографії.

Кабінет комп'ютерної томографіі проводить обстеження головного мозку та кісток черепа, легень, кісток, органів черевної порожнини, органів малого тазу.

Проводяться ультразвукові дослідження органів брюшної порожнини, малого тазу і серцево-судинної системи.

Лікарями проводяться дослідження функцій вищої нервової діяльності та електрокардіографії, використовуються сучасні комп’ютерні електроенцефалографи, реоенцефалографи, ультразвуковий багатовіконний медичний прибор «Сонамед-300», проводиться транскраніальна доплерографія судин головного мозку та ЕХО-енцефалографічні дослідження.

Спеціалісти поліклініки ведуть консультативні прийоми амбулаторних психічнохворих усього міста та надають соматичну консультативну допомогу пацієнтам стаціонару лікарні.

Клініко-діагностична лабораторія

Лабораторія централізована, обслуговує стаціонарних хворих, амбулаторних психічно хворих за направленням лікарів та психоневрологічних диспансерів міста Києва. 

Лабораторія розташована в будівлі міської консультативно-діагностичної поліклініки, працює щоденно, в суботу та неділю відбувається добове чергування фельдшерів-лаборантів та лікарів-лаборантів.

Лабораторія має чотири відділи : клінічний, біохімічний, гематологічний та серологічний; виконує гематологічні, біохімічні, загально клінічні, серологічні та цитологічні дослідження. Приміщення лабораторії має комплект лабораторних меблів, приточно-витяжну вентиляцію, для виконання досліджень є необхідна сучасна апаратура та допоміжне обладнання: центрифуги, біохімічний та гематологічний аналізатори, дозатори, холодильники, термостати, бінокулярні мікроскопи. Біологічний матеріал ( кров, сеча, кал, виділення, харкотиння, ексудати та транссудати, дуоденальний вміст, спино-мозкова рідина) який потрапляє в клініко – діагностичну лабораторію, маркується та йде у роботу, після виконання досліджень обробляється деззасобами та утилізується.

Всі дослідження в лабораторії виконуються день у день, і тому лікуючі лікарі мають змогу швидко отримати результати досліджень та ефективно проводити або корегувати лікування.

Завдання клініко-діагностичної лабораторії – надати кожному хворому саме такий комплекс діагностичної допомоги, який буде корисним в поліпшенні стану здоров’я, його відновленні, збереженні та сповільненні темпу втрати здатності до соціального функціонування, професійної та соціально-побутової діяльності, враховуючи об’єктивні обмеження, накладені закономірностями перебігу психічного та соматичного захворювання і реальними можливостями лікарні, та з дотриманням умов, що не принижують людську гідність, гарантують безпеку та дотримання прав людини.

Бактеріологічна лабораторія

 

Бактеріологічна лабораторія виконує клінічні і санітарно-бактеріологічні дослідження. Клінічні дослідження – це бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу (крові, ліквору, мокротиння, сечі, фекалій, різних виділень з відкритих та закритих порожнин з метою надання лабораторної діагностики пацієнтам.

Баклабораторія забезпечується необхідним обладнанням, поживними середовищами, хімічними реактивами, імунобіологічними препаратами, миючими та дезінфікуючими засобами, спецодягом, засобами зв’язку, обчислювальною технікою.

Баклабораторія веде облікову документацію згідно з «Положенням про порядок обліку, збереження, використання и пересилки культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, мікоплазм, бактерійних токси нів, ядів біологичного похождения», а також облікову документацію про об’єми та види проведених досліджень, веде звітну документацію за формами, встановленими ЦСУ, МОЗ України в терміни, які встановлені нормативами. Виробнича діяльність баклабораторії організована згідно з переліком обов’язкового мінімуму досліджень, передбачених діючими наказами МОЗ України.

 

 

Назва та номери телефонів відділень КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»»

Лікувальна частина КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ":

Центр первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування. тел. 503-87-71 

Психіатричне відділення первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування для жінок № 1. тел. 503-86-99

Психіатричне відділення первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування для чоловіків № 2. тел. 468-38-75

Кабінет амбулаторного прийому центру первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування. 

Психіатричне відділення активної терапії № 3 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 503-87-03

Психіатричне лікувально-діагностичне відділення № 4 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 463-74-81

Психіатричне реабілітаційне відділення № 5 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 503-87-02

Психіатричне лікувально-діагностичне відділення № 6. тел. 468-34-54

Психіатричне відділення для хронічно хворих з надання паліативної медичної допомоги та соціальних послуг № 7. тел. 468-37-78

Психіатричне відділення для хронічно хворих з надання паліативної медичної допомоги та соціальних послуг № 8. тел. 503-87-08

Психіатричне відділення активної терапії гострих психозів № 9. тел. 468-22-35

Психіатричне реабілітаційне відділення № 10 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 468-39-16

Відділення з надання психіатричної допомоги та медичної реабілітації для дітей молодшого молодшого віку № 11. тел. 463-74-75

Дитяче психіатричне відділення старшого віку № 12. тел. 503-87-12

Психіатричне відділення комплексної терапії резистентних форм хімічної залежності № 13 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 468-06-74

Психіатричне інфекційне відділення № 14 тел. 503-87-14

Психіатричне відділення кризових станів № 15 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 468-02-71

Терапевтичне відділення для хворих з супутньою соматичною  патологією № 16. тел. 503-87-16

Психіатричне відділення активної терапії гострих психозів № 17 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 503-87-24

Психіатричне геронтологічне відділення з надання паліативної медичної допомоги та соціальних послуг № 18. тел. 468-38-16

Психіатричне відділення для хворих на епілепсію № 19. тел. 503-87-19

Психіатричне госпітальне відділення № 20. тел. 468-38-52

Психіатричне відділення лікування та реабілітації межових станів № 21 з мобільною мультидисциплінарною командою. тел. 503-87-28

Відділення інтенсивної терапії для психічно хворих № 22. тел. 503-87-47

Психіатричне відділення активної терапії гострих психозів № 23. тел 503-86-95

Терапевтичне відділення для хворих з психіатричними розладами № 24 тел. 468-35-54

Психіатричне амбулаторне відділення медико-соціальної реабілітації психічно хворих № 25 з мобільними мультидисциплінарними командами. тел. 468-41-85

Приймальне відділення. тел. 463-74-79

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ З НАДАННЯ  ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ( вул. Павлова 7, смт. Глеваха, Васильківський р-н., Київська обл.)

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 27 ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ПОСИЛЕНОГО РЕЖИМУ НАГЛЯДУ 

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 28 ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ЗВИЧАЙНОГО РЕЖИМУ НАГЛЯДУ   

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 29 ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ЗВИЧАЙНОГО РЕЖИМУ НАГЛЯДУ

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 30   

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 31

ПСИХІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  № 32  ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ СУВОРОГО РЕЖИМУ НАГЛЯДУ

ПРАВОБЕРЕЖНА ПСИХІАТРИЧНА АМБУЛАТОРІЯ №3 З МОБІЛЬНОЮ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЮ КОМАНДОЮ (вул.Кирилівська, 51) тел. 

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Адміністративно-управлінський персонал (контактні номери)

468-32-17 - директор Мішиєв Вячеслав Данилович;

463-74-82  (503-86-96 - факс)- діловод Сорочинська Наталія Федосівна;

503-87-35 - заступник директора з медичної частини Ігнатов Михайло Юрійович;

463-74-77 - заступник директора з стаціонарної допомоги Лебедєв Дмитро Сергійович;

503-87-20 - заступник директора з економічних питань Лепський Геннадій Валерійович;

468-32-72 - заступник директора з медичної та організаційно – методичної роботи Новосельський Олександр Олександрович;

468-51-73 – начальник відділу кадрів Брискіна Лариса Аркадіївна;

468-39-75 - начальник відділу правового забезпечення Бондарчук Юлія Василівна;

503-87-07 - головний бухгалтер Трубецька Тетяна Миколаївна;

(044) 468-41-02 - Довідкова служба (з 9:00 до 16:00); 

(044) 468-38-66 Приймальне відділення (цілодобово).

Біографічна довідка директора КНП

Біографічна довідка директора КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ"

 

Мішиєв Вячеслав Данилович

Працює

КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ"

Громадянство

Громадянство України

Число, місяць і рік народження

24 березня 1958 року

Місце народження

м. Дербент, Дагестан

Освіта

Вища, Ворошиловградський медичний інститут, 1983 рік 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор медичних наук, професор

Володіння мовами

Українська, російська, англійська

Нагороди, почесні звання

Заслужений лікар України.

Прийняття присяги державного службовця

  ні

Ранг державного службовця

 не має

Загальний стаж роботи

 38 років

Депутат ради

 ні

Стягнення

 не має

 

Трудова діяльність

 

Період

Посада, місцезнаходження організації

23.10.1975 – 23.08.1977

Електрослюсар, Дербентський консервний комбінат

01.08.1983 – 22.08.1984

Лікар-інтерн, Ворошиловградська обласна психіатрична лікарня

01.08.1984 – 04.03.1985

Виконуючий обов’язки завідувача відділенням, Ворошиловградська обласна психіатрична лікарня

03.04.1985 – 31.01.1986

Лікар-невропатолог, Суходольська міська лікарня

01.02.1986 – 30.12.1986

Лікар-психіатр, Лутугінська районна лікарня

31.12.1986 – 10.07.1995

Головний лікар, Комунарська міська психіатрична лікарня

11.07.1995 – 11.06.1996

Виконуючий обов’язки старшого наукового співробітника, Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії

12.06.1996 – 31.07.1996

Керівник відділу, Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії

01.08.1996 – 14.10.1996

Лікар-психіатр, Київська міська психоневрологічна лікарня № 2

15.10.1996 – 09.03.1998

Завідуючий амбулаторією, Київська міська психоневрологічна лікарня № 2

10.03.1998 – 15.01.2002

Заступник головного лікаря, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1

16.01.2002 – 22.08.2007

Професор кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

23.08.2007 – 10.12.2007

Виконуючий обов’язки головного лікаря, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1

11.12.2007 – 31.10.2013

Головний лікар, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1

14.11.2013 – 31.10.2018

Директор, територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві;

02.11.2018 - 02.01.2019

Лікар-психіатр, територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві;

03.01.2019 - 02.02.2020

Директор, територіальне медичне об'єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві

03.02.2020 і по теперішній час 

Директор, КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ"

 

 

       

 

Розташування корпусів і відділень КНП

Кирилівська вулиця, 103к1. Приймальне відділення, відділення № 3, 7, 15,16, 17, 18, 19, 20, 23, 24

Кирилівська вулиця, 103к2. Відділення №11, 12, 25

Кирилівська вулиця, 103к3. Відділення №14, 13 (корпус №14)

Кирилівська вулиця, 103к5. Центр первинного психотичного епізоду та сучасних методів лікування – Відділення №1, відділення № 2, кабінет амбулаторного прийому

Кирилівська вулиця, 103к7. Відділення № 6, 4

Кирилівська вулиця, 103к8. Відділення №8, 10

Кирилівська вулиця, 103к11. Міська консультативно-діагностична поліклініка. Відділення №21, 22

Кирилівська вулиця, 103к12. Адміністративна частина

Врубелівський узвіз. Відділення №5, 9

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка
 • Оплата карткою
  Оплата карткою
 • Кафе
  Кафе
 • Дитячий майданчик
  Дитячий майданчик
 • Аптека
  Аптека

Відгуки

Для публикации на сайте введите имя и email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Даниїл
  15 грудня, 2021
  не знаю что писать
 • Андрей
  28 липня, 2021
  Очень благодарен Дубинину Игорю Сергеевичу. ( Хроническая усталость, страх, апатия, постоянная раздражённость) Благодаря лечению я вернулся к абсолютно нормальной жизни.
  КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", представник
  Щиро дякуємо за відгук.
 • Руслан
  13 липня, 2021
  Внимание врача за две недели минимально, шпигуют таблетками по 40+ шт за день после чего состояние только ухудшается и рассудок теряется, на "консилиуме" заведующая ржёт с пациентов, всё что происходит вокруг тебя там сказывается губительно на настроении и самочувствии... Что уже можно говорить про желание вылечиться? Его нет... Хочется только бежать!!!
  КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", представник
  Добрий день. Приносимо вибачення за незручності.  Для перевірки інформації уточніть будь-ласка відділення в якому ви проходили лікування.
 • Константин
  05 червня, 2021
  1. Грубые сотрудники.   2. нарушение карантина, и масочного режима.
  КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", представник
  Приносимо вибачення за незручності. Уточніть будь-ласка дані по конфліктній ситуації.
 • Елена
  25 травня, 2021
  Дуже гарна лікарня. Прфесійні лікарі,які знають і люблять своє діло. Рекомендую!!!
  КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", представник
  Щиро дякуємо.
 • Олександр Коваленко
  19 травня, 2021
  Найкраща лікарня з поміж інших психіатричних нашої країни з суперпрофесіоналами у своїй справі!
  КНП "Клінічна лікарня "ПСИХІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", представник
  Щиро дякуємо.

Поставити запитання

КЛІКНІТЬ НА КАРТІ ТА МАСШТАБУЙТЕ КОЛЕСОМ МИШІ
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 044 463 74 82
 • +38 044 503 86 96
 • +38 044 468 41 02
 • +38 044 468 38 66
Адреса сайту
Адреса сайту
http://psychiatry-kyiv.com.ua/
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Стаціонар - щоденно/цілодобово;
Міська консультативна діагностична поліклініка - з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 16:00.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
Купити в один клік
Вiдбiрне